hipergovazd.am

hy_AM

Բամբակյա վերնաշապիկ Չինաստանից, նոր

05/26/12 14:10:21 | Առաջարկություններ | Վերնաշապիկներ
Kod A9: Սև և մոխրագույն բամբակյա երկարաթև վերնաշապիկ, ինչպես նկարում է: S-M հագնողի, ստանդարտ չափս է: Չինական, նոր 8000dram 094231156

Գինը:8000 դր.

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:630598

Հայտարարություն:
Արմինե Օհանջանյան
Հեռախոս:
+374 94231156

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`