hipergovazd.am

hy_AM

Կարճաթև վերնաշապիկ վարդով, ամերիկյան

05/26/12 14:24:24 | Առաջարկություններ | Վերնաշապիկներ
Kod A18: Բամբակյա և մետաքսե վերնաշապիկ վարդով. Ամերիկյան, նոր L չափսի 11000dram 094231156

Գինը:11000 դր.

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:630606

Հայտարարություն:
Արմինե Օհանջանյան
Հեռախոս:
+374 94231156

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`