hipergovazd.am

hy_AM

Satin wedding dress only $ 199 - handsewn

10/26/13 20:57:34 | Առաջարկություններ | Հարսանյաց եւ պարահանդեսային հագուստ
A-line, Ball Gown Strapless Chapel Train Beadwork, side draped application fully lined incorporated Cup Crinoline rods Satin Colours: white - ivory - pink - champagne Item No.:. 00467023 Direct link to this offer: www.bit.ly/HnzoDy Only ... € 165 - US$ 199 More than 1600 models t ... o choose from € 82 – US$ 99 Each dress is individually handmade in standard sizes or customized on request for a small fee to your size. www.GIFTPOINT.tk Best price shopping for electronics, computer parts, apple accessories, health & beauty, iPhone, iPad, smart phones, watch phones, video games, cell phone accessories, home & garden, and more at rock bottom prices.

Գինը:165 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:632143

WWW ուղեցույց:http://www.bit.ly/HnzoDy

Հայտարարություն:
Georg Klaus

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`