hipergovazd.am

hy_AM

Տունիկա ամերիկյան, նոր

05/26/12 12:54:25 | Առաջարկություններ | Վերնաշապիկներ
Kod A3: Կապույտ տունիկա ուսերը բաց, վերևը թափվող, բորված ԱՄՆ-ից, նոր, S-M հագնողի 8000dram 094231156

Գինը:8000 դր.

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:630592

Հայտարարություն:
Արմինե Օհանջանյան
Հեռախոս:
+374 94231156

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`