hipergovazd.am

hy_AM

Վերնաշապիկ ամերիկյան, նոր

05/26/12 12:51:21 | Առաջարկություններ | Վերնաշապիկներ
Kod A1: Գծավոր վերնաշապիկ ամերիկյան, M չափսի, նոր, դիմացը միայն կտոր, ետևը վերևի մասը ժանյակ, ներքևի մասում կողքերից հավաքված է 9000 դրամ

Գինը:9000 դր.

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:630590

Հայտարարություն:
Արմինե Օհանջանյան
Հեռախոս:
+374 94231156

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`