hipergovazd.am

hy_AM

Վերնաշապիկ սև ժանյակով

05/26/12 14:35:30 | Առաջարկություններ | Վերնաշապիկներ
Kod A20: Բարձրորակ բամբակից և մետաքսից վերնաշապիկ M և L չափսերը, ամերիկյան, նոր 10000 դրամ

Գինը:10000 դր.

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:630608

Հայտարարություն:
Արմինե Օհանջանյան
Հեռախոս:
+374 94231156

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`